Tính năng

Một số chức năng ứng dụng:
- Lưu trữ ảnh
- Tải ảnh về máy
- Đặt làm ảnh nền
- Chia sẻ ảnh
Và nhiều chức năng đang chờ bạn khám phá